News

16 marca, 2021

Zużyte oleje jadalne – uzyskaliśmy korzystną interpretację Ministra Klimatu i Środowiska

Działając dla przedsiębiorców branży odpadowej i sieci największych restauracji Kancelaria ECO LEGAL uzyskała korzystną dla Klientów interpretację Ministra Klimatu i Środowiska dot. zużytych olejów jadalnych. Poniżej […]
6 maja, 2022

Waloryzacja umów o zamówieniach publicznych – szkolimy Klientów, reprezentujemy przed Zamawiającymi

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprosiło ECO LEGAL Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych do przeprowadzenia warsztatów nt. „Waloryzacji umów o zamówieniach publicznych – przy stole […]