Dlaczego warto przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadu dla RDF?

Nowe przepisy o OZE (nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii)
23 listopada, 2020
Nowe PZP szkolenie 21.01.2021 (bezpłatne dla Członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu)
8 grudnia, 2020

Poniżej kilka argumentów, dlaczego warto przejść procedurę utraty statusu odpadu dla RDF:

  • RDF ma niższą emisyjność w porównaniu do paliw węglowych,
  • RDF ma niższe dopuszczalne poziomy emisji innych substancji,
  • RDF może być stosowane zarówno w dużych obiektach spalania, jak i w obiektach o mniejszej mocy, w tym lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach; RDF może być również wykorzystywane w procesie pirolizy,
  • wdrożenie RDF do spalenia znacząco obniża emisję pyłu, CO2, SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe,
  • energia ze spalenia RDF jako produktu (nie odpadu) zawierającego 50% bio, zaliczana jest jako energia z OZE.
  • RDF jest tańszy od węgla,
  • współspalanie RDF jako produktu (nie odpadu) doprowadza do obniżenia raportowania CO2 – jest to duża korzyść finansowa dla przedsiębiorcy.

„RDF produkt, nie odpad”.
Więcej informacji udzieli Zespół Kancelarii ECO LEGAL

www.ecolegal.pl