Twój cel - nasze wyzwanie


Świadczymy doradztwo nastawione na wspieranie biznesu, rekomendując rozwiązania najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, przedstawiając zwięzłe analizy gotowe do wdrożenia przez kadrę menadżerską, z uwzględnieniem specyfiki branży i indywidualnych potrzeb Klienta.

Sprawy naszych Klientów są dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy dyspozycyjność, elastyczność, a w razie potrzeby kreatywność rozwiązań prawnych. Profesjonalizm, dobra organizacja i wysoka jakość świadczonych usług to podstawa naszej działalności, dlatego prowadzimy tylko wyspecjalizowane usługi prawne w określonych dziedzinach prawa i sektorach gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony środowiska, zasobów naturalnych, procesów produkcyjnych i handlowych.

Kancelaria ECO LEGAL stale współpracuje z:

 • audytorem wewnętrznym, menadżerem i pełnomocnikiem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001
 • renomowanym, akredytowanym laboratorium: http://ecocentrum.pl/
 • rzeczoznawcami w sprawach z zakresu operatów przeciwpożarowych
 • ekspertami z zakresu nieruchomości

Pomagamy naszym Klientom przy wdrożeniu i prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w wybranym przez nich domu maklerskim, w szczególności Q Securities S.A.


Sektory gospodarki

 • ochrona środowiska
 • odpady
 • administracja publiczna
 • gospodarka komunalna
 • energetyka
 • odnawialne źródła energii
 • przemysł
 • handel
 • hutnictwo
 • górnictwo
 • budownictwo
 • nieruchomości
 • FMCG, branża spożywcza
 • rynki kapitałowe
 • finanse, ubezpieczenia

Specjalizacje

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Prawo odpadowe, utrzymanie czystości i porządku w gminach
Prawo samorządowe

Prawo samorządowe

Zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, obsługa jednostek samorządu terytorialnego, utrzymanie czystości i porządku w gminach
Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii OZE
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo wodne

Prawo wodne

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Konkurencja i konsumenci

Konkurencja i konsumenci

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo umów

Prawo umów

Prawo spółek

Prawo spółek

Spory sądowe

Spory sądowe

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Sukcesy

Wygrane przed KIO w postępowaniach z zakresu gospodarowania odpadami, oczyszczania miasta (Zabrze, Wałbrzych, Wrocław) zakończone udzieleniem zamówień publicznych Klientowi ECO LEGAL na łączną wartość zamówień 226 000 000 PLN.
Wygrane Klienta w wysokości 10 000 000 PLN przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie ceny zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz w sprawie nadużywania przez konkurenta pozycji dominującej na rynku gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji.
Administrowanie sprawą inicjatywy kilkudziesięciu gmin dotyczącej połączenia regionów odpadowych województwa dolnośląskiego – Gazeta Wrocławska.
Reprezentowanie przed organami krajowymi i Komisją Europejską w sprawie odzyskania umorzonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Współpraca z organami administracji publicznej (samorządowej i rządowej) przy przedsięwzięciu budowy i uruchomienia gminnej instalacji komunalnej.
Reprezentowanie w sprawie uznania żużli za produkt uboczny.
Komentowanie w mediach zmian przepisów środowiskowych wskutek serii pożarów składowisk odpadów i miejsc magazynowania odpadów w 2018 roku.

Kontakt