Mateusz Ćmikiewicz

Adwokat

+48 696 052 788


 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, sprawach cywilnych i gospodarczych. Z sukcesem prowadzi spory o wysokim stopniu skomplikowania m.in. w sprawach nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności i ich egzekucji.
 • Specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w ich bieżącej obsłudze.
 • Doradza klientom głównie z sektora gospodarki odpadami, sektora budowlanego i nieruchomości. Łączy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa proponując klientom skuteczne rozwiązania prawne.
 • Wspiera klientów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów, transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych, ochrony dóbr osobistych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 • Doradza w rozbudowie struktur grup kapitałowych i negocjowaniu umów z koncernami międzynarodowymi.

Sektory gospodarki


 • ochrona środowiska
 • odpady
 • nieruchomości
 • budownictwo
 • handel

Specjalizacje


 • Spory sądowe
 • Prawo spółek
 • Prawo umów
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo budowlane
 • Prawo konkurencji
 • Prawo konsumentów