Justyna Zyga

Radca prawny

+48 601 686 007


 • Doradza dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym oraz sektorowi MŚP, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności z branży gospodarowania odpadami, produkcyjnej, finansowej, FMCG
 • Z sukcesem zrealizowała projekty obejmujące m.in. wprowadzenie akcji spółki na giełdę (IPO), emisje obligacji (publiczne i prywatne), pozyskiwanie finansowania (m.in. mezzanine, zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty bankowe), połączenia i przekształcenia spółek (M&A), sprzedaże przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • W bieżącej pracy wspiera Zarządy i Rady Nadzorcze spółek, negocjuje warunki umów, przygotowuje różnorodne akty prawa pracy (regulaminy, umowy, porozumienia zbiorowe), reprezentuje pracodawców w sporach prawa pracy, zajmuje się problematyką zwolnień grupowych, zarządzaniem sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach, obsługuje spółki funkcjonujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • Świadczy pomoc prawną w języku polskim, angielskim, niemieckim

Sektory gospodarki


 • ochrona środowiska
 • odpady
 • rynki kapitałowe
 • finanse, ubezpieczenia
 • przemysł
 • nieruchomości
 • FMCG, branża spożywcza
 • budownictwo
 • handel

Specjalizacje


 • Prawo spółek
 • Prawo handlowe, w tym prawo papierów wartościowych
 • Prawo cywilne
 • Umowy
 • Prawo pracy
 • Prawo konkurencji i konsumentów
 • Spory sądowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo konkurencji
 • Prawo konsumentów