17 sierpnia, 2020

Wygrana w sprawie podwyżki cen energii w 2018 roku

Połowa 2018 roku to czas, w którym sprzedawcy energii dokonywali podwyżek cen energii – w znacznej mierze w sposób bezpodstawny, z naruszeniem umów wiążących przedsiębiorstwa energetyczne […]
17 czerwca, 2020
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego państwa UE (według stanu na 17.06.2020)

Należy rozróżnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od sprzedaży wysyłkowej (art. 2 pkt. 23 ustawy VAT). Zasadniczą różnicą jest to, że sprzedaż wysyłkowa dokonywana jest na rzecz odbiorcy […]
17 czerwca, 2020
Uciążliwość zapachowa

Uciążliwość zapachowa – jak polski ustawodawca (po)radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza?

Partner Kancelarii ECO LEGAL adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk w sprawie Klienta z sektora rolnictwa zajmowała się zagadnieniem uciążliwości zapachowej. Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali […]

Twój cel - nasze wyzwanie


Świadczymy doradztwo nastawione na wspieranie biznesu, rekomendując rozwiązania najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, przedstawiając zwięzłe analizy gotowe do wdrożenia przez kadrę menadżerską, z uwzględnieniem specyfiki branży i indywidualnych potrzeb Klienta.

Sprawy naszych Klientów są dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy dyspozycyjność, elastyczność, a w razie potrzeby kreatywność rozwiązań prawnych. Profesjonalizm, dobra organizacja i wysoka jakość świadczonych usług to podstawa naszej działalności, dlatego prowadzimy tylko wyspecjalizowane usługi prawne w określonych dziedzinach prawa i sektorach gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony środowiska, zasobów naturalnych, procesów produkcyjnych i handlowych.

Nasz zespół

Kancelaria ECO LEGAL stale współpracuje z:

 • audytorem wewnętrznym, menadżerem i pełnomocnikiem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001
 • renomowanym, akredytowanym laboratorium: http://ecocentrum.pl/
 • rzeczoznawcami w sprawach z zakresu operatów przeciwpożarowych
 • ekspertami z zakresu nieruchomości

Pomagamy naszym Klientom przy wdrożeniu i prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w wybranym przez nich domu maklerskim, w szczególności Q Securities S.A.


Sektory gospodarki

 • ochrona środowiska
 • odpady
 • administracja publiczna
 • gospodarka komunalna
 • energetyka
 • odnawialne źródła energii
 • przemysł
 • handel
 • hutnictwo
 • górnictwo
 • budownictwo
 • nieruchomości
 • FMCG, branża spożywcza
 • rynki kapitałowe
 • finanse, ubezpieczenia

Specjalizacje

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Prawo odpadowe, utrzymanie czystości i porządku w gminach
Prawo samorządowe

Prawo samorządowe

Zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, obsługa jednostek samorządu terytorialnego, utrzymanie czystości i porządku w gminach
Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii OZE
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo wodne

Prawo wodne

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Konkurencja i konsumenci

Konkurencja i konsumenci

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo umów

Prawo umów

Prawo spółek

Prawo spółek

Spory sądowe

Spory sądowe

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Sukcesy

Reprezentacja przed KIO w postępowaniu z zakresu gospodarowania odpadami z terenu gminy Wałbrzych zakończona udzieleniem zamówienia publicznego Klientowi ECO LEGAL.
Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta w sporze z bezpośrednim konkurentem, który jako monopolista praktykował nadużywanie pozycji dominującej poprzez narzucenie nadmiernie wygórowanych cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W ostatnim czasie ukazała się publikacja współautorstwa partnera ECO LEGAL dr Anny Banaszewskiej: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Publikacja wyjaśnia m.in. podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów.
Administrowanie sprawą inicjatywy kilkudziesięciu gmin dotyczącej połączenia regionów odpadowych województwa dolnośląskiego – Gazeta Wrocławska.
Reprezentowanie przed organami krajowymi i Komisją Europejską w sprawie odzyskania umorzonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Współpraca z organami administracji publicznej (samorządowej i rządowej) przy przedsięwzięciu budowy i uruchomienia gminnej instalacji komunalnej.
Reprezentowanie w sprawie uznania żużli za produkt uboczny.
Komentowanie w mediach zmian przepisów środowiskowych wskutek serii pożarów składowisk odpadów i miejsc magazynowania odpadów w 2018 roku.

Kontakt