Nowe PZP szkolenie 21.01.2021 (bezpłatne dla Członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu)

Dlaczego warto przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadu dla RDF?
24 listopada, 2020
Zużyte oleje jadalne – uzyskaliśmy korzystną interpretację Ministra Klimatu i Środowiska
16 marca, 2021

Szkolenie Nowe prawo zamówień publicznych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. tematem webinariów Akademii Recyklingu.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  w ramach Akademii Recyklingu oraz ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykl webinariów dotyczących ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (Nowe PZP).

Webinaria poprowadzi adw. dr Anna Banaszewska, partner w kancelarii ECO LEGAL.

Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. I (21 stycznia 2021 r.)

 • Systematyka nowej ustawy.
 • Przygotowanie postępowania, analiza potrzeb zamawiającego.
 • Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe.
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wykonawcy, udostępnianie zasobów podmiotów trzecich.
 • Tryby udzielania zamówień publicznych.
 • Procedura unijna i procedura krajowa.
 • Składanie ofert. Badanie i ocena ofert. Przesłanki odrzucenia oferty.

 

Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. II 28 stycznia 2021 r.

 • Umowy o zamówienie publiczne w świetle nowego prawa zamówień publicznych.
 • Obowiązkowe postanowienia umowne.
 • Klauzule abuzywne.
 • Ochrona podwykonawców.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne.

 

Termin: 21 stycznia 2021 r. godz. 10:00-12:00.

Gdzie: on-line.

Koszt uczestnictwa w 1 webinarze:

 • 239 zł netto / os.    – jedno webinarium *

* Bezpłatnie dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

Rejestracja:

Aby zapisać się na szkolenie w ramach Akademii Recyklingu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres kancelaria@ecolegal.pl

 1. Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. I – 21 stycznia 2020 r.
 2. Główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych, cz. II – 28 stycznia 2021 r. 

 

Aby zapisać się na szkolenie w ramach Akademii Recyklingu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Na jego podstawie wystawimy elektroniczną fakturę proformę tytułem opłaty rejestracyjnej.

Po jej opłaceniu, zostanie Pani / Pan zapisany na listę uczestników danego webinarium Akademii.

 


Akademia Recyklingu