News

17 czerwca, 2020

Uciążliwość zapachowa – jak polski ustawodawca (po)radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza?

Partner Kancelarii ECO LEGAL adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk w sprawie Klienta z sektora rolnictwa zajmowała się zagadnieniem uciążliwości zapachowej. Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali […]
17 czerwca, 2020

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego państwa UE (według stanu na 17.06.2020)

Należy rozróżnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od sprzedaży wysyłkowej (art. 2 pkt. 23 ustawy VAT). Zasadniczą różnicą jest to, że sprzedaż wysyłkowa dokonywana jest na rzecz odbiorcy […]
10 listopada, 2020

Czy wykonawca projektu budowlanego może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych?

W praktyce zachodzą wątpliwości co do możliwości udziału autora projektu budowlanego (wykonawcy zamówienia publicznego) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych projektem. […]