Nadużywanie pozycji dominującej

ecolegal tło strony
Tarcza 3.0. – zmiany dla rynku gospodarowania odpadami
31 maja, 2020
Aktualności zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – zmiana umowy po terminie wykonania zamówienia
12 czerwca, 2020

ECO LEGAL z powodzeniem reprezentowała Klienta z branży gospodarki odpadami w sporze z bezpośrednim konkurentem, który jako monopolista praktykował nadużywanie pozycji dominującej poprzez narzucenie nadmiernie wygórowanych cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wcześniej, przed Prezesem UOKiK i Sądem antymonopolowym toczyło się postępowanie, które zakończyło się zawarciem ugody z monopolistą.
Przedmiot sporu sądowego skoncentrował się na skutkach uznania strony pozwanej za podmiot naruszający postanowienia ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i czy Klient ECO LEGAL, może domagać się zwrotu zapłaconych środków z tytułu nienależnego świadczenia.

Sądy I i II Instancji podzieliły argumentację Klienta ECO LEGAL.

Nadużywanie przez monopolistę pozycji dominującej na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowało nieważność czynności prawnej, co rodziło obowiązek zwrotu stronie powodowej spełnionego przez nią świadczenia jako nienależnego.

Sądy podzieliły zapatrywanie wyrażone przez Klienta ECO LEGAL, że dochodzona wierzytelność ma podstawę w czynie niedozwolonym, za jaki należy uznać czyn nieuczciwej konkurencji, co w konsekwencji spowodowało nieuwzględnienie zarzutu potrącenia podniesionego przez monopolistę i ostateczny sukces w sprawie.