News

31 maja, 2020

Tarcza 3.0. – zmiany dla rynku gospodarowania odpadami

Poniżej Kancelaria ECO LEGAL przedstawia istotne zmiany dla rynku odpadowego wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa […]
7 czerwca, 2020

Nadużywanie pozycji dominującej

ECO LEGAL z powodzeniem reprezentowała Klienta z branży gospodarki odpadami w sporze z bezpośrednim konkurentem, który jako monopolista praktykował nadużywanie pozycji dominującej poprzez narzucenie nadmiernie wygórowanych […]
12 czerwca, 2020

Zamówienia publiczne – zmiana umowy po terminie wykonania zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych w swej najnowszej opinii odniósł się do problematyki dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Potwierdza w niej, […]
17 czerwca, 2020

Uciążliwość zapachowa – jak polski ustawodawca (po)radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza?

Partner Kancelarii ECO LEGAL adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk w sprawie Klienta z sektora rolnictwa zajmowała się zagadnieniem uciążliwości zapachowej. Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali […]
17 czerwca, 2020

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego państwa UE (według stanu na 17.06.2020)

Należy rozróżnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od sprzedaży wysyłkowej (art. 2 pkt. 23 ustawy VAT). Zasadniczą różnicą jest to, że sprzedaż wysyłkowa dokonywana jest na rzecz odbiorcy […]
17 sierpnia, 2020

Wygrana w sprawie podwyżki cen energii w 2018 roku

Połowa 2018 roku to czas, w którym sprzedawcy energii dokonywali podwyżek cen energii – w znacznej mierze w sposób bezpodstawny, z naruszeniem umów wiążących przedsiębiorstwa energetyczne […]
10 listopada, 2020

Czy wykonawca projektu budowlanego może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych?

W praktyce zachodzą wątpliwości co do możliwości udziału autora projektu budowlanego (wykonawcy zamówienia publicznego) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych projektem. […]
13 listopada, 2020

Panele fotowoltaiczne jako odpad

Dla właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są panele fotowoltaiczne – głównie rolników indywidualnych – może powstać ryzyko przyszłego i nieuzasadnionego ponoszenia kosztów związanych z likwidacją i […]