Karolina Klukowska - Jarmołkowicz

Adwokat

+48 609 941 381


 • Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
  Wrocławskiego.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa
  rodzinnego: o rozwód, separację, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, podział
  majątku wspólnego między małżonkami, alimenty, a także o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • Posiada doświadczenie w sprawach związanych z udziałem w wypadkach komunikacyjnych,
  tj. o odszkodowanie z tytułu kosztów naprawy pojazdu, najmu pojazdu zastępczego,
  holowania, utraconych dochodów, kosztów leczenia, a także zadośćuczynienia za doznaną
  krzywdę.
 • Zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętą zapłatą i windykacją należności zarówno
  w postępowaniach znajdujących się na etapie przedsądowym, sądowym jak i już na etapie
  egzekucyjnym.
 • Reprezentuje Klientów również w postępowaniu karnym na wszystkich jego etapach,
  poczynając od czynności przed organami Prokuratury czy Policji w zakresie postępowania
  przygotowawczego (w tym również w sprawach dotyczących stosowania środków
  zapobiegawczych, przykładowo tymczasowego aresztowania), a na postępowaniu sądowym
  kończąc. Współpraca z Klientem obejmuje również postępowanie w dalszych instancjach, a
  także w postępowaniu wykonawczym (sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary
  pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, odbywanie kary
  pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, udzielenie warunkowego
  przedterminowego zwolnienia itp.).
 • Do każdej sprawy podchodzi z uwagą i zaangażowaniem, uwzględniając przede wszystkim
  optymalne rozwiązanie problemu Klienta.
 • Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Sektory gospodarki


 • finanse, ubezpieczenia

 • handel

 • administracja i usługi

 • transport

Specjalizacje


 • Prawo rodzinne
 • Prawo cywilne
 • Dochodzenie odszkodowań
 • Windykacja należności
 • Prawo karne