Aleksandra Krawczyk

Adwokat, doktor, LL.M., doradca restrukturyzacyjny

+48 601 879 588


 • Jest adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu procesów sądowych i arbitrażowych, przede wszystkim w sporach budowlanych, korporacyjnych i z zakresu gospodarki odpadami. Ma doświadczenie występowania przed Sądem Najwyższym oraz sądem arbitrażowym International Chamber of Commerce, a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie występowała w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego przed Wielką Izbą.
 • Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Świadczy pomoc prawną głównie na rzecz wierzycieli oraz syndyków. Doradza w szczególności w zagadnieniach na styku prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i zamówień publicznych.
 • Jest doktorem nauk prawnych (specjalność prawo restrukturyzacyjne) oraz absolwentką studiów ekonomii i międzynarodowym stosunków gospodarczych. Studiowała we Wrocławiu, Berlinie i Wiedniu, a także Heidelbergu, gdzie ukończyła program „Magister Legum in Unternehmensrestrukturierung”, przygotowujący do świadczenia usług prawnych dla przedsiębiorstw w kryzysie.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym kancelarii prawnej SDZLEGAL Schindhelm, ostatnio na stanowisku partnera odpowiedzialnego za procesy sądowe, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Odbyła staże zawodowe w Niemczech m.in. w kancelariach CMS Hasche Sigle i Pluta oraz w Republice Czeskiej w kancelarii SCWP Schindhelm i Ambasadzie RP.
 • W 2020 r. zwyciężyła w konkursie Rising Star Prawnicy – liderzy jutra organizowanym przez Wolters Kluwer Polska jako najlepszy prawnik w Polsce poniżej 35 roku życia.
 • Jest autorką szeregu publikacji naukowych, w tym komentarzy do dyrektywy restrukturyzacyjnej, ustawy o zarządzie sukcesyjnym i prawa holdingowego, oraz praktycznych artykułów przeznaczonych dla przedsiębiorców, w tym w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej i Pulsie Biznesu.
 • Od 2018 r. jest odpowiedzialna za przygotowanie i aktualizację komentarza do prawa upadłościowego wydawnictwa C.H. Beck w Monachium w zakresie polskich przepisów o upadłości i restrukturyzacji. Komentarz wydawany jest w języku niemieckim.
 • Świadczy pomoc prawną w językach polskim, niemieckim, angielskim i czeskim.

Sektory gospodarki


 • budownictwo
 • produkcja maszyn
 • automotive
 • odpady
 • instytucje finansowe
 • nowe technologie
 • jednostki naukowe i badawcze

Specjalizacje


 • Spory sądowe
 • Arbitraż
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Sukcesja / następstwo pokoleniowe w przedsiębiorstwie
 • Niemieckie prawo gospodarcze, w tym upadłościowe i spółek
 • Prawo spółek
 • Prawo umów
 • Prawo karne gospodarcze i skarbowe
 • Prawo o szkolnictwie wyższym