Dominika Majchrzak

Radca prawny

+48 696 169 887


  • Ukończyła prawo i geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organie administracji samorządowej i organie administracji geologicznej.

  • Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie odpadowym, prawie geologicznym i górniczym oraz prawie administracyjnym.

  • Pomaga w zakresie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego i ESG w przedsiębiorstwach, doradza w zakresie certyfikacji KZR INiG (zwłaszcza paliwa z biomasy).

  • Zapewnia wsparcie prawne w zakresie postępowań administracyjnych i kontroli  dotyczących szeroko pojętego gospodarowania odpadami oraz postępowań dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz współuczestnictwo w sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko). Posiada także doświadczenie w zakresie problematyki prawa geologicznego i górniczego (koncesje, prawo do informacji geologicznej, sukcesja obowiązków po zakończeniu działalności objętej koncesją, itp.). Doradza w zakresie uzyskiwania koncesji na obrót specjalny (broń i amunicja).

  • Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, pełnomocnika i menedżera zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

  • Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Interesuje się ekokryminologią i prawnokarnymi aspektami ochrony środowiska.

  • Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.