Sonia Bogdańska

Adwokat

+48 508 050 056


 • Jest adwokatem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych (m.in. reprezentuje wykonawców przed zamawiającymi, analizuje zapisy SWZ, weryfikuje dokumenty przetargowe i bada ich zgodność z PZP i innymi właściwymi ustawami), prawie pracy (w tym kadry i płace), prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym – ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących dochodzenia świadczeń ze zdarzeń komunikacyjnych.
 • W codziennej pracy wspiera przedsiębiorców – jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki, przygotowuje akty prawa pracy (w tym umowy i regulaminy), prowadzi negocjacje i tworzy umowy oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i legalizacji ich pobytu na terytorium RP.
 • Doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych z branżą spożywczą (m.in. zbiorowe żywienie), występuje w ich imieniu przed Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Posiada doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności i ich egzekucji, prowadzi bieżącą współpracę z komornikiem sądowym.

Sektory gospodarki


 • usługi

 • przemysł

 • administracja publiczna

 • ochrona środowiska i odpady

Specjalizacje


 • prawo zamówień publicznych

 • prawo gospodarcze

 • prawo cywilne

 • prawo pracy

 • prawo cudzoziemców

 • Prawo konkurencji
 • Prawo konsumentów