Wygrana w sprawie podwyżki cen energii w 2018 roku

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do innego państwa UE (według stanu na 17.06.2020)
17 czerwca, 2020
Czy wykonawca projektu budowlanego może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych?
10 listopada, 2020

Połowa 2018 roku to czas, w którym sprzedawcy energii dokonywali podwyżek cen energii – w znacznej mierze w sposób bezpodstawny, z naruszeniem umów wiążących przedsiębiorstwa energetyczne z odbiorcami. Klient Kancelarii ECO LEGAL Law Firm wygrał sprawę o zwrot nienależytego świadczenia z tytułu nadwyżki cen energii, jaką zapłacił, mimo że w umowie miał ustaloną stałą, gwarantowaną stawkę cen energii. Wyrok wrocławskiego sądu jest jednym z pierwszych wyroków zapadłych w sprawach dotyczących podwyżki cen energii w 2018 roku i potwierdza, że sprzedawcy energii częstokroć nie mogą jednostronnie kształtować cen energii, narzucając odbiorcom wyższe ceny niż wynika to z umowy sprzedaży energii, nawet w niekorzystnych, zmieniających się warunkach rynkowych.

Doradztwa w zakresie podwyżek cen energii i innych nienależnych świadczeń udziela radca prawny Justyna Zyga-Kisieliński.