Zakup nieruchomości ze studnią głębinową – na co uważać

Panele fotowoltaiczne jako odpad
13 listopada, 2020
Nowe przepisy o OZE (nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii)
23 listopada, 2020

Nabycie nieruchomości, na której zlokalizowany jest odwiert studni głębinowej, powinno być poprzedzone dokładnym badaniem nieruchomości (due diligence) – w aspekcie prawnym oraz hydrogeologicznym. Ryzyka, jakie identyfikujemy przy nabywaniu nieruchomości ze studnią głębinową związane są z:

 1. nieznanym stanem faktycznym i prawnym postępowania ustanawiającego strefy ochronne ujęć wody,
 2. legalnością wykonania odwiertu studni głębinowej na gruncie prawa budowlanego i potencjalnym ryzykiem, że nabywca będzie odpowiedzialny za ewentualną samowolę budowlaną poprzedniego właściciela,
 3. legalnością wykonania odwiertu studni głębinowej na gruncie prawa geologicznego i górniczego,
 4. zgodnością lokalizacji ujęcia wody z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 5. uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę urządzenia wodnego.

 

Dokładna weryfikacja stanu prawnego nieruchomości podlegającej zbyciu wymaga zgromadzenia podstawowych dokumentów:

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 3. zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 4. zaświadczenie dot. rewitalizacji,
 5. pozwolenia budowlane, pozwolenia wodnoprawne, dokumentacja hydrogeologiczna,
 6. zaświadczenia wynikające z ustawy o lasach,
 7. inne.

Zakup działki ze studnią powinien być poprzedzony poszerzoną analizą prawną.

Więcej informacji udziela Kancelaria ECO LEGAL

www.ecolegal.pl