Nowe przepisy o OZE (nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii)

Zakup nieruchomości ze studnią głębinową – na co uważać
17 listopada, 2020
Dlaczego warto przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadu dla RDF?
24 listopada, 2020

Ustawa o OZE zmienia się zazwyczaj raz w roku, Kancelaria ECO Legal przygotowała podsumowanie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii dla SOZOSFERA (Pełen artykuł pod linkiem https://sozosfera.pl/zielona-energia/oze-w-prawie-polskim-czyli-ile-zmienilo-sie-w-ciagu-ostatnich-15-lat-czesc-druga/).

Co przyniosła ostatnia nowelizacja ustawy o OZE z 16 lipca 2020 r.?

Nowelizacja doprecyzowała, że od 1 października 2020 za odnawialne źródła energii uznaje się:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Nowelizacja jest dość kontrowersyjna i w dużej mierze wynika z trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. W efekcie Lasy Państwowe będą mogły sprzedawać więcej drewna elektrowniom, gdyż w lasach zalega ok. 2 mln m3 drewna nieodebranego przez kontrahentów.

***

Doradztwo prawne w sprawach OZE świadczy adw. Katarzyna Wolny-Tomczyk, szczegółowe pytania w tym zakresie prosimy zadawać w formularzu kontaktowym na stronie www.ecolegal.pl.