BDO opłaty roczne – płatne do 29 lutego

Farma fotowoltaiczna bez decyzji środowiskowej – zabudowa poniżej 2 ha, dachy, elewacje
28 października, 2023
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – procedura zgłoszenia i zgody GIOŚ
15 marca, 2024

Do dnia 29 lutego 2024 roku opłatę roczną za wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) powinni dokonać przedsiębiorcy:

  • wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • będących producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300 zł.

Należy mieć na uwadze, że opłatę roczną należy wnieść na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Analogicznie jak w przypadku opłaty rejestrowej, w razie prowadzenia działalności podlegającej wpisowi do BDO w więcej niż jednym zakresie, wnosi się tylko jedną opłatę roczną. Brak wniesienia opłaty skutkować będzie wykreśleniem z rejestru.

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych Urzędów Marszałkowiskich https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/