ustawa

10 sierpnia, 2021

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lipiec 2021

Wyłączenie z gminnego systemu odbioru odpadów – istotne zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 16 czerwca 2021 r. do Sejmu wypłynął rządowy projekt […]