Dominika Dąbrowska

Adwokat

+48 505 130 511


  • Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie wyszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych (dofinansowania, pożyczki, granty) na rzecz wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Doradztwo opiera się głównie o analizę potrzeb i polega na  udzieleniu wsparcia w sporządzaniu wniosków, pozyskania funduszy, a także w rozliczaniu i nadzorowaniu realizacji projektu.
  • Świadczy pomoc prawną na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Reprezentuje klientów zarówno w sprawach sądowych, jak i przed organami administracji publicznej oraz organami innych instytucji publicznych.
  • Zajmuje się sporządzaniem i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowaniem klienta w trakcie negocjacji, udzielaniem pomocy prawnej w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
  • Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spraw odszkodowawczych, zarówno na etapie likwidacji szkody jak i na etapie postępowania sądowego.

Sektory gospodarki


 

Specjalizacje