Anna Banaszewska

Adwokat, doktor

+48 509 857 574

a.banaszewska@ecolegal.pl

 • Świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych. Doradza wykonawcom i zamawiającym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z sukcesem reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego.
 • Rozprawa doktorska jej autorstwa na temat „Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych” została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Zdobywała praktyczne doświadczenie także w kancelariach niemieckich, m.in. jednej z największych niemieckich kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek w Düsseldorfie.
 • Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, mediatorów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów.
 • Jest autorką wielu artykułów i publikacji, współautorem komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 • Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung.
 • Świadczy pomoc prawną w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Sektory gospodarki


 • ochrona środowiska
 • odpady
 • gospodarka komunalna
 • administracja publiczna
 • nowe technologie
 • handel
 • przemysł
 • budownictwo

Specjalizacje


 • zamówienia publiczne
 • spory sądowe i arbitraż
 • prawo umów
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo budowlane
 • projekty infrastrukturalne